Antylateksy

Z Kononopedia, encyklopedia US17

Antylateksy (warm. Antylajtosy, bomb. Antyloteksy), antygumofilce, antylateksiarze – grupa orbiterów Uniwersum Szkolnej 17 działająca w sposób niezorganizowany, która deklaruje nieprzychylność Centaurowi i jego pomocnikom.

Opis

Ruch ma na celu obalenie władzy lateksów, którzy od czerwca 2020 roku trzymają pieczę nad Kononowiczem i Majorem, a co za tym idzie, sprawują całkowitą kontrolę nad Belwederem. Gumofilce odpowiedzialni są za nieodwracalne zniszczenie tzw. starej Szkolnej oraz za całkowite spatologizowanie i skomercjalizowanie Uniwersum, a także w dużym stopniu zwiększają uciążliwość mieszkańców domu przy ulicy Szkolnej 17 wobec ich bezpośredniego otoczenia i niektórych państwowych instytucji.

Antylateksy nie są grupą jednorodną ani zorganizowaną - obecnie najbardziej medialnym z nich jest Olgierdano, cieszący się względnie dużym poparciem, lecz istnieją wewnątrz nich grupy odszczepieńców, które z różnych przyczyn nie zgadzają się w pełni z jego narracją lub wręcz ją odrzucają - mimo to dalej potępiają działalność lateksów. Przykładem takiego odszczepieńca jest Piotr z Warszawy, który nie podziela wersji Olgierda jakoby Kononowicz był poszkodowany przez lateksy - zamiast tego twierdząc że Krzysztof wygodnie sobie wegetuje, niczym się nie przejmując i pozostając osobą uciążliwą dla otoczenia - jednakże zgadza się z tym że Sradek jest osobą, której należy się absolutna pogarda.

Historia

Przez ponad cztery lata panowania lateksów skuteczność działań przeciwko Sławkowi spotkała się z bardzo umiarkowanym sukcesem. Jego machlojki były stale monitorowane i w większości wyciekały, jednak w mainstreamowym nurcie widzów Szkolnej i szeroko rozumianej opinii publicznej nie było dużej świadomości tego, co Centaur robi z Uniwersum. Temat patologii panującej na Szkolnej był marginalizowany przez ogół społeczeństwa, który bezmyślnie sprowadzał osoby angażujące się w zwalczanie lateksów przy jednoczesnym uświadamianiu społeczeństwa o rzeczywistej charakterystyce Krzysztofa Kononowicza - daleko odbiegającej od powszechnie uznawanej narracji "biednego, poszkodowanego, ale uczciwego Krzysia" - do patologii równorzędnej z Centaurem. Wynikało to z niezrozumienia faktu, że antylateksom nie zależy na dobrach osobistych Krzysztofa Kononowicza (których i tak już nie dało się ochronić), lecz na otoczeniu, w jakim Kononowicz funkcjonuje i którym manipuluje - dotyczy to zarówno sąsiadów Kononowicza, którzy uważają go za osobę uciążliwą i pogarszającą w istotny sposób jakość ich życia, jak i instytucji państwowych i mediów, które swoją działalnością mu to w mniej lub bardziej świadomy sposób umożliwiają. Wiedzę tę, pomimo usilnych prób jej rozpowszechniania, posiada tylko niszowa grupa widzów. Nie stanowi ona ogółu widowni, która rzeczywiście składa się w większości z bezmózgich wchłaniaczy patocontentu.

Nie było też jakiejś wyrazistej perspektywy na obalenie lateksowego reżimu w sposób instytucjonalny - urzędnicy państwowi pozostawali usłużni Kononowiczowi, prawdopodobnie obawiając się zainteresowania mediów (które do niedawna prezentowały raczej tendencyjną i naiwną narrację pasującą do 2006 roku niż współczesnej patologii, w jaką przerodziła się Szkolna), utraty statusu społecznego i w związku z tym komplikacji w życiu zawodowym - doskonałym przykładem są problemy, jakich doświadczyli producenci programu Sprawa dla reportera po emisji odcinka w sprawie Kononowicza - twórcy programu zostali oskarżeni przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o niekorzystne przedstawienie Krzysztofa Kononowicza, pomimo że ewidentnie nie było to ich intencją - obrazoburcze treści, które były autorstwa lateksów, zostały sprezentowane w telewizji w celu podkreślenia metod działań Sradka i przedstawienia konsekwencji przejęcia przez niego władzy, które w istocie uwłaczają jego godności osobistej, a z jakimi musi się zmagać codziennie Kononowicz.

Konsekwencją bezsilności i biernej postawy (objawiającej się m.in. niemożnością określenia przez UODO lokalizacji ulicy Szkolnej 17 w Białymstoku - też chcielibyśmy, by to był tylko nieśmieszny żart) instytucji państwowych wobec Uniwersum Szkolnej 17 było podjęcie przez antylateksów działań partyzanckich w sposób uniemożliwiający określenie ich tożsamości, nierzadko ocierających się o bezprawie i samowolkę. Nie ma co ukrywać, że niektórzy z tych widzów przychodzili na Szkolną wyłącznie w celu zrobienia zadymy - wielu z nich jednak miało intencję utrudnienia Sradkowi manipulowania Kononowiczem oraz przekazania mu informacji, które służyły jego najlepszym interesom. Partyzantkę antylateksów wykorzystał Sradek, preparując akty wandalizmu i ataki na mieszkańców Szkolnej 17 w celu dyskredytacji ogółu widowni oraz antylateksów, co utrudniło opinii publicznej zrozumienie istoty tematu, a Kononowicza utwierdzało przekonaniu, że wszyscy są w stosunku do niego wrogo nastawieni (częściowo uzasadnionym przez wcześniej wspomnianą uciążliwość Kononowicza), a działalność Sradka służy jego ochronie (co jest manipulacją). Na Szkolnej wielokrotnie dokonywano aktów wandalizmu, ale przez ponad 3 lata od zostania po raz pierwszy zainstalowanymi - w chwili pisania tego tekstu mamy 3 grudnia 2022 - nie udokumentowano ani jednej próby uszkodzenia kamer, które pozostają oczkiem w głowie Centaura, a dla potencjalnego wandala stanowią w sposób oczywisty największą niedogodność i priorytetowy cel ataku - fakt ten pozostawiamy do interpretacji czytelnika.

Jesienią 2022 działania antygumofilców sprawiły, że działaniami Końskiego Odwłoka zainteresowały się mass media i znani youtuberzy. Jego proceder 13 października 2022 omówiono w programie Sprawa dla reportera w TVP1. Po emisji sytuacją na Szkolnej zajęły się m.in. portale Wirtualna Polska, Onet, Interia, NaTemat.pl oraz internetowe wydania Faktu i Gazety Wyborczej. W listopadzie interwencję w sprawie Kononowicza zapowiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Członkowie

Nie ma ścisłej definicji antylateksa, toteż nie można w sposób konkretny przedstawić jego członków. Warunkiem tytułowania się antylateksem jest zadeklarowana publicznie niechęć do gumofilców. Podejmowane działania przeciwko Sławkowi (nie mówiąc już o ich skuteczności) mają drugorzędne znaczenie, przynajmniej dla większości widzów.

Obecni

Osoba Okres działalności Uwagi Stanowisko do lateksów; stanowisko do Kononowicza; obrana narracja
Olgierdano Od 25 czerwca 2021 Największy wróg Sradka i lateksów, głównodowodzący frakcji, inicjator przewrotu na Szkolnej oraz wojny antylateksowej. Za jego sprawą patologią na Szkolnej 17 zainteresowały się mass media oraz służby. Do innych jego sukcesów zalicza się obicie łypy Aronowi i zgaszenie w ulicznej kałuży Ekopeta. wyeliminować Sradka i Kosno; przedstawić Kononowicza jako osobę uciążliwą (zdaniem oponentów: przejęcie Kononowicza dla siebie), chęć poprawy wizerunku Białegostoku i Podlasia
Jakub Szczęsny Od 27 stycznia 2022 Współpracownik Olgierdano, redaktor serwisu technologicznego Antyweb, który przyjrzał się sprawie Uniwersum Szkolnej 17. Opublikował swój artykuł na temat procederu Rudego i wziął udział w Sprawie dla reportera. Aktywnie prowokuje Sradka i dostarcza informacji na temat działań zarządu antylateksów. wyeliminować Sradka, w dużej mierze ignorowanie Kosno; umieścić Konona w DPS-ie, wstępnie uznał Krzysztofa za poszkodowanego - po SDR dostrzegł uciążliwość i podłość Kononowicza; wstępnie przekonywał, że Sławek znęca się nad Kononowiczem, a widzowie mają z tego ubaw - obecna narracja nie jest do końca jasna, pod tym względem Szczęsny jest chorągiewką
Paweł z Knyszyna Od 25 czerwca 2021 Poplecznik Olgierdano, stary przyjaciel Krzysztofa Kononowicza. Po przewrocie na Szkolnej tymczasowo zrezygnował z przychodzenia do Belwederu. wyeliminować Sradka; brak informacji; ogólna narracja antylateksowa
Marcin Fiodorczuk Od 2020 Wróg Sradka, wielokrotnie wyrażał chęć obicia jego mordy i krytykował jego działalność na Szkolnej. W wyniku działalności lateksów zakończył karierę redaktorską w styczniu 2020 roku, obecnie nie ma śladów jego aktywności w Uniwersum. Jedna z teorii głosi, że trzyma pieczę nad kanałem Kononowicz Orginal, mając w posiadaniu hasła. Przebywał razem z Aronem w jednym pokoju podczas nagrywania odleżyny Kononowicza, przez co paru widzów podejrzewało go o zawieszenie broni obecnie nieznane stanowisko względem Sradka - przed 2020 gorliwy jego przeciwnik; Kononowicz jest uciążliwy społecznie i trzeba obalać mity na jego temat; obecnie nieaktywny w Uniwersum - brak narracji
Podjeżdżano TV Od listopada 2021 Tworzy filmy, w których wyjaśnia machlojki Ekoludka oraz proceder Sradka. Inicjator afery motoringowej. wyeliminować Sradka i Kosno; przedstawić Kononowicza jako osobę uciążliwą dla otoczenia; dogłębne zaangażowanie w konkretne sprawy społeczne Podlasia, wykraczające daleko poza Szkolną
Paweł z Warszawy Od 29 maja 2022 Chorągiewka. Po pojawieniu się Rudzielca był zatwardziałym gumofilcem i jego sojusznikiem. Próbował sabotować działania Olgierdano. Podczas trzeciej afery cukrzycowej przeszedł formalnie na stronę antygumofilców. Obecnie jest pachołkiem niejakiej Mileny - równie socjopatycznej, niezrównoważonej psychicznie atencjuszki co Sradek. nachapać się za pieniądze widzów, być podnóżkiem Mileny; zrobić sobie sławę na garbie Kononowicza; przedstawianie Krzysztofa jako osoby potrzebującej pomocy
Piotr z Warszawy Od stycznia 2021 Oficjalnie wyraża poparcie dla działań Olgierdano, jednak utrzymuje kontakt z Aronem. Jako stary komuch najprawdopodobniej gra na dwa fronty. niepewne zamiary - oficjalnie deklaruje wrogość Sławkowi i Kosno; uważa Kononowicza za uciążliwego, jest przeciwny umieszczeniu go w DPS-ie; wulgarne i bezceremonialne mówienie tego, co akurat mu leży na wątrobie, a także krytyka społeczeństwa i instytucji państwowych za głupotę i nieudolność pod każdym możliwym względem
Nitro Hunter Od 2021 Przyjaciel i współpracownik Olgierdano. nieznane - do uzupełnienia
Paweł ze Zwolenia Od 2020 Troll i staroszkolny widz Uniwersum, przeciwnik lateksowej wizji Szkolnej. nieznane - do uzupełnienia
King of the Diamond Od 2019 Kononolog i fan tzw. starej Szkolnej, arcywróg Sradka i gumofilców. Przypisuje on sobie utworzenie pierwszej frakcji antysradkowej. W celach prześmiewczych wykreował wizerunek Koalicji Antylateksowej. W społeczności istnieje jego "klon", będący trollem i antylateksem, którego twórczość błędnie przypisuje się Kingowi - wstępnie nie lubili się z Kingiem, obecnie King utrzymuje z nim dobre stosunki, od 2019 trolluje społeczność oraz Sradka - "klon" ten jest znany z wysrywów na Wykopie pisanych pod tagiem #muremzawalentym i jest jednym z dawnych administratorów tej Kononopedii, jednak poróżnił się z naczelnym adminem. wyeliminować Sradka; Kononowicz jest uciążliwy dla otoczenia, należy go odizolować od społeczeństwa (dodatkowo klon: zachęcanie społeczeństwa do stawiania wymagań instytucjom państwowym); steranie i przesyt Uniwersum Szkolnej 17, oczekiwanie aż to szaleństwo się zakończy
Bombaska Telewizja Boża Od 2020 Prowadzi politykę Bombasu niepodległego od lateksów. Kanał rozpowszechniony został nieświadomie przez Jaculę, jednak gdy Rada Nadzorcza BTB odcięła się od próby „współpracy”, kanał dostał tygodniowego bana. nieznane - do uzupełnienia
Administracja Kononopedii W poprzednim wcieleniu - od 2020, w obecnym wcieleniu - od 2021 Obecna Kononopedia (od 2021 roku) była wielokrotnie atakowana przez lateksów, m.in. przez Rafała Kosno oraz przez samego Sradka, który zgłaszał artykuł na swój temat do usługodawców hostingowych. Doprowadziło to do cenzury niektórych artykułów (m.in. o samym Sradku i Rafałku - usunięto z nich dane osobowe umożliwiające ich identyfikację) w celu uniknięcia potencjalnych problemów prawnych. Wśród niektórych antylateksów (i dawnych współadministratorów Kononopedii) pojawiły się zarzuty o to, że administrator Kononopedii zbyt pochopnie uległ zastraszeniu przez Sradka, który ich zdaniem robił to w sposób nieuprawniony. nieznane - do uzupełnienia
Bogumił Storch Od 2022 Napisał artykuł na temat patologii na Szkolnej. nieznane - do uzupełnienia
Blanka Aleksowska Od 2022 Napisała artykuł na temat patologii na Szkolnej, ponadto przeprowadziła wywiad z redaktorem Szczęsnym oraz Olgierdano. nieznane - do uzupełnienia
Eksperci w programie Sprawa dla reportera
  • Piotr Ikonowicz
  • Tadeusz Cymański
  • Jan Śpiewak
  • prof. Krzysztof Bielecki
  • Lidia Staroń
  • Krzysztof Zanussi
Od 2022 Zgodzili się z argumentacją zaprezentowaną przez Olgierdano i Jakuba Szczęsnego. Opowiedzieli się za zakończeniem działalności kanału Mleczny Człowiek. zakończyć US17; Krzysztof Kononowicz jest biednym, poszkodowanym człowiekiem (przemilczano jego uciążliwość); zjawisko patostreamingu jest szkodliwe społecznie (populizm)
Tzw. stare dobre nicki, m.in:
  • SFH1920
  • Chlebek boży (stary)
  • LukeMike88
  • Federacja Mielonych

i wielu innych

Od 2020 roku Prowadzą walkę z lateksami w komentarzach.

Dawni

Osoba Okreś działalności Uwagi
Pampalini 2020-2021 Były nitrosafarysta i lateks należący do Grupy Premium.
Pato Współpracował z Fiodorczukiem i chciał walczyć ze Sradkiem, jednak potem się z nim ułożył.
To jest Fiksja Tworzyli filmiki, w których obnażali proceder Sławka.
Sebastian Gałecki
Vincent Vega Redaktor epizodyczny, który nagrywał filmy antylateksowe. W wyniku intryg Ekoparówy wyrugowany ze Szkolnej.
Messi 2020-2022 Wielokrotnie konfliktował się ze Sradkiem za używanie fragmentów lateksowych filmów. W październiku 2022 roku dokonał aktu zlizania śmietany i zawarł układ z Neptunem.
Redaktor Perski Wspierał przewrót na Szkolnej. W maju 2022 roku ukrył treści na swoim kanale i zrezygnował z przychodzenia na Szkolną.
Speluna TV 2022 Podczas pobytu Majora w Niemczech oczyścili jego laptop z TeamViewera oraz odbili kanały Strusia z lateksowych wtyków.
Zielony Rafcio Arcywróg Ekowyłudzacza, który oskarżył go o pedofilię, a także wróg poboczny Centrali i Messiego. Był zdeklarowanym i zagorzałym przeciwnikiem władzy lateksów na Szkolnej. Zakończył swoją działalność w wyniku donosu jego koleżanek do wychowawcy klasy, w której się uczy.

Zobacz też

Kononopedia oraz firmy z którymi współpracujemy wykorzystują pliki cookie. Dzięki ciasteczkom na Twoim urządzeniu możemy czasowo przechowywać informacje zapewniające prawidłowe działanie serwisu np. sesje logowania, bądź kontynuować przerwaną edycję artykułu.