Język słowiańsko-mitomański

Z Kononopedia, encyklopedia US17

Język słowiańsko-mitomański – język z grupy zachodniosłowiańskiej, którego jedynym znanym użytkownikiem jest Krzysztof Kononowicz.

Kononowicz używa tego języka, gdy zwraca się w filmach do Rosjan lub do Ukraińców. Jest to w istocie język polski (lub bombaski w dialekcie warmiańskim) z nieudolnie naśladowanym wschodnim akcentem i dodatkiem sylab pochodzących z tamtejszych języków (np. Ю - "ju") dorzucanych losowo. Rzadziej stosowane w nim są rzeczywiście istniejące słowa, na przykład "spasiba", "zdrastwujtie". Leksyka na ogół pochodzi z języka białoruskiego, który pod tym kątem jest zbieżny z polskim.

Odleżynowicz wypowiadając się w tym języku wydaje się święcie przekonany, że rzeczywiście posługuje się rosyjskim/ukraińskim, albo że inni w to uwierzą.

Przykładowe słowa

Język polski Język słowiańsko-mitomański
kochany коханый (kachanyj)
morderca мордэрцаю (mordercaju)
państwo панство (panstwo)
pomyślność помысьлность (pamyślność)
współczuję вспóлчую (współczuju)
bardzo очын (oczyn)
współpracować вспóлпрацавть (współpracawać)
porozumienie порозумленние (parazumliennie)
gaz хаз (haz)
wąchaj ванхай (wanhaj)
przyjemny приемный (pryjemnyj)
środek (oburzający) лэкарство (lekarstwo)
strzelać стралать (stralać)

Linki

Fanowskie rekreacje

Kononopedia oraz firmy z którymi współpracujemy wykorzystują pliki cookie. Dzięki ciasteczkom na Twoim urządzeniu możemy czasowo przechowywać informacje zapewniające prawidłowe działanie serwisu np. sesje logowania, bądź kontynuować przerwaną edycję artykułu.